Flet prosty

Zróżnicowana oferta utworów muzycznych prowadzi od renesansu i baroku, poprzez klasykę i romantyzm, do szeroko rozumianego folkloru, rocka, popu i muzyki awangardowej. Dołączone do podręczników płyty CD zawierają interesujące playbacki (podkłady muzyczne), które wspomagają proces nauczania i motywują do ćwiczenia w domu. Od samego początku uczymy grać nie tylko na flecie sopranowym C, ale także na flecie altowym F.

Pozostałe informacje znajduję się w prospekcie PDF

Uczestnicy zajęć
Dzieci od 6. roku życia, młodzież i dorośli

Materiały
Podręczniki z CD (1-3)

Czas trwania kursu
2-3 lata