Programy instrumentalne

Kursy programów instrumentalnych prowadzone są jako otwarte zajęcia grupowe. Uczestnicy zajęć poznają repertuar, utrzymany w różnych stylach muzycznych. Przy tym oprócz pracy nad rozwijaniem techniki gry i słuchu muzycznego, pierwszoplanowe jest wspólne muzykowanie. Materiały szkolne składają się z zeszytu do danego programu i jego poziomu oraz płyt CD z playbackami (podkładami muzycznymi), które wspomagają proces nauczania i motywują do ćwiczenia w domu. Poszczególne programy są skierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dalsze informacje o naszych programach:

- Flet prosty — dla dzieci od 6. roku życia, młodzieży i dorosłych
- Gitara klasyczna — dla dzieci od 10. roku życia, młodzieży i dorosłych
- Fun Key Kids (keyboard) — dla dzieci w wieku 6-8 lat
- Fun Key (keyboard) — dla dzieci od 8. roku życia, młodzieży i dorosłych