Szkraby i Muzyka

Śpiew, taniec, ruch, słuchanie, wykonywanie małych prac plastycznych i muzykowanie - w ten sposób odwołujemy się do muzycznych i twórczych uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku. Raz w tygodniu spotyka się grupa 8-12 małych dzieci i ich rodziców z Krakim, maskotką tego programu. Każda godzina zajęć poświęcona jest odrębnemu tematowi, który przewija się przez cały czas trwania spotkania. Treść zajęć nawiązuje do doświadczeń dzieci i pobudza ich zainteresowania. Różnorodność wykorzystywanych instrumentów, wspiera proces nauczania. Główny punkt ciężkości położony jest na rozwijanie muzycznej wyobraźni oraz radości ze wspólnego muzykowania.

Podczas zajęć mogą Państwo obserwować, w jaki sposób dziecko spontanicznie i bez przymusu poznaje dźwięki i rytmy. Wspólne śpiewanie i zabawa wpływają bardzo korzystnie na językowy rozwój dziecka, a wspólne "działanie" wzmacnia więzi między rodzicami i dziećmi.

Pozostałe informacje znajduję się w prospekcie PDF

Uczestnicy zajęć
Dzieci od 18. miesiąca życia do 4 lat (z jednym z rodziców lub opiekunem)

Materiały
Kolorowe książeczki (1-3),
płyty CD (1-3)

Czas trwania kursu
Ok. 2 lat