Tworzymy Muzykę

Główne założenia programu
- wspomaganie indywidualnej kreatywności
- zachęcanie do komponowania

Uczestnicy zajęć
Dzieci, które ukończyły program "Mali Muzycy".

Czas trwania kursu
Ok. 2 lat