Wczesno dziecięca edukacja muzyczna

Począwszy od pierwszego dnia życia doświadczenia zmieniają mózg. Właśnie w okresie niemowlęcym nabywane są umiejętności, które umożliwiają poznanie otaczającego świata i samych siebie. Słuchanie muzycznych dźwięków i brzmień, "śpiewające gaworzenie" piosenek, prowadzi do intensywnego połączenia komórek mózgowych. Uniwersalne oprogramowanie w "biokomputerze" niemowlęcia, służące nauce każdego dowolnego języka, rozpoznaje muzykę jako język i stwarza, zależnie od intensywności zajmowania się muzyką, warunki do tego, aby muzyka była rozpoznawana jako drugi język "ojczysty".

W wieku 4-5 lat dzieci poszerzają znacznie zasób słownictwa. W tym okresie czynne uczestnictwo w zajęciach muzycznych wspiera rozwój mowy, pomagając zrozumieć znaczenie słów. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala maluchom lepiej koordynować ruchy poszczególnych części swojego ciała.

Warto też zwrócić uwagę na aspekt społeczny zajęć grupowych. Dzieci obcują ze swoimi rówieśnikami, zdobywając doświadczenia z zakresu zasad współżycia w zespole.

Dalsze informacje o naszych programach:

- Niemowlaki w Krainie Dźwięków — dla niemowląt od 4. m-ca życia
- Szkraby i Muzyka — dla dzieci od 18. m-ca życia do 4 lat
- Cudowny Świat Muzyki — dla dzieci w wieku 4-6 lat
- Dźwiękoludki — dla dzieci od 4. roku życia
- Mali Muzycy — kontynuacja kursu "Dźwiękoludki"
- Tworzymy Muzykę — kontynuacja kursu "Mali Muzycy"